Ethiopia Samii Uraga Raro #4

₱650

Origin:           Guji Uraga, Ethiopia
Farm:             Samii Uraga Raro #4
Farmer:          Various Smallholders
Variety:          Wolishu & Kurume
Process:        Washed
Elevation:       2000 MASL
Crop Year:      2020

Roast Level: Filter Roast

Taste Profile: Citrus Fruit, Floral, Mango, Papaya, Stone Fruits

Worldwide and Nationwide Shipping is available for this product.